मेट्रोपोल फ्लश वॉल्व ड्यूअल फ्लो 40मिमी साइज़ (कनसील्ड बॉडी)

  • प्रोडक्ट रेंज : Flush Valves
  • कोड : FLV-CHR-1089DFP
विवरण : मेट्रोपोल फ्लश वॉल्व ड्यूअल फ्लो 40मिमी साइज़ (कनसील्ड बॉडी) विद कनसील्ड शट ऑफ प्रोविज़न & रेक्टेंगुलर ड्यूअल फ्लश प्लेट (ABS क्रोम प्लेटेड)

ऑल्सो अवेलेबल:

FLV-1085DFP
मेट्रोपोल फ्लश वाल्व डुअल फ्लो
32एम एम साइज़ (कन्सील्ड बॉडी) विथ कन्सील्ड शट ऑफ प्रोविशन &
रेक्टेंगुलर डुअल फ्लश प्लेट, ए बी एस
क्रोम प्लेटेड (3.0/6.0 लिटर्स पर
फ्लशिंग)