1110-UC

  • प्रोडक्ट रेंज : Basin/Urinal Partition
  • कोड : JSE-CHR-110UC450X
विवरण : कर्व्ड शेप्ड यूरिनल पार्टिशन विद फ्रॉस्टेड ग्लास ग्लास: 8मिमी फिनिश: क्रोम साइज़ H: 900 W: 450