कपल क्लोसेट WC

  • प्रोडक्ट रेंज : Fonte
  • कोड : FNS-WHT-40751P180UFSMZ
विवरण : बाउल विद सिस्टर्न फॉर कपल्ड WC विद UF सॉफ्ट क्लोज़ स्लिम सीट कवर, हिंजेस, ड्यूअल फ्लश सिस्टर्न फिटिंग एण्ड फिक्सिंग एक्सेसरीज़, साइज़: 365x630x750 मिमी, P ट्रैप-180 मिमी