एलईडी ब्रिक लाइट

  • प्रोडक्ट रेंज : Landscape Lighting
  • कोड : LNW-BLK-41000
विवरण : LED ब्रिक लाइट E-27 नैरो बीम 10º (अप एण्ड डाउन)