रिमलेस सिंगल पीस-WC

  • प्रोडक्ट रेंज : Opal
  • कोड : OPS-WHT-15853S300UF
विवरण : रिमलेस सिंगल पीस WC विद UF सॉफ्ट क्लोज़ सीट कवर, हिंजेस, ड्यूअल फ्लश सिस्टर्न फिटिंग, फिक्सिंग एक्सेसरीज़ एण्ड एक्सेसरीज़ सेट, साइज़: 360x675x750 मिमी, S ट्रैप- 300 मिमी