रिमलेस बाउल विथ सिस्टर्न फॉर कपल्ड WC

  • प्रोडक्ट रेंज : Opal
  • कोड : OPS-WHT-15753P180UFSMZ
विवरण : रिमलेस बाउल विथ सिस्टर्न फॉर कपल्ड WC विथ UF सॉफ्ट क्लोज स्लिम सीट कवर, हिंजस, ड्यूल फ्लश सिस्टर्न फिटिंग, फिक्सिंग एक्सेसरीज, साइज : 390x620x825 mm, P ट्रैप- 180 mm